Algemeen nieuws

ONK veteranen gaat in 2021 ook niet door

Wageningen, 1 november 2020

Beste damvriend,  

We hebben na lang dubben de knoop maar doorgehakt. Ook in 2021 zullen we helaas géén open Nederlands damkampioenschap voor veteranen organiseren. Jullie zullen begrijpen dat in deze tijd een ONK met 88 deelnemers in De Doorbraak, ook als het corona-virus wat meer zou zijn geluwd, zéér ongepast zou zijn. We zijn nog bezig met een sporthal maar ook zo’n accommodatie achten wij, gezien de gemiddelde leeftijd van de deelnemers (70-plussers voeren duidelijk de boventoon) te risicovol. Dit nog afgezien van het feit of we hier toestemming voor zouden kunnen krijgen van de gemeente.

Wij vinden het net als jullie – zachtjes gezegd – bijzonder spijt dat we deze mooie traditie na vijftien jaar vooralsnog niet kunnen voortzetten. Inderdaad vooralsnog want we hopen dat de situatie over enige tijd zodanig zal zijn dat ook dammen voor onze doelgroep mogelijk én verantwoord zal zijn. Het is onze bedoeling in dat geval zeker nog ‘wat’ van ons te laten horen.

We hopen op jullie begrip voor onze handelwijze.

Hou het gezond! En hopelijk tot ziens.

Met vriendelijke groet, de organisatie van het ONK veteranen

Gezien de huidige situatie zien we ons genoodzaakt het ONK veteranen voor dit jaar (2020) definitief af te gelasten

Beste damvrienden, Eerst het slechte nieuws: Gezien de huidige situatie zien we ons genoodzaakt het ONK veteranen voor dit jaar definitief af te gelasten. Helaas, helaas, maar het is niet anders. Zeker ook gezien onze (gemiddelde) leeftijd kunnen we het ons niet veroorloven enig risico wat betreft onze gezondheid te nemen. Het goede nieuws is dat het zestiende open Nederlandse veteranenkampioenschap nu volgend jaar april door ons zal worden georganiseerd. Zoals gebruikelijk meteen na het NK algemeen. Meer nieuws volgt zodra de data bekend zijn. De consequentie van onze beslissing is dat wij alle 88 veteranen (en reserves) die zich al voor dit jaar hadden opgegeven de keus laten dat zij: 1) het inschrijfgeld te laten staan voor volgend jaar met derhalve verzekering van deelname. 2) het inschrijfgeld laten terugstorten. In dat geval betekent het wel dat men zich opnieuw zal moeten aanmelden en achteraan zal moeten sluiten. Houd in elk geval onze website onkveteranen.nl in de gaten! We hopen dat iedereen ongeschonden door de corona-crisis heen komt en dat we jullie volgend jaar allemaal in goede gezondheid mogen kunnen begroeten. Met vriendelijke groet, namens het organsiatie-comité van WSDV, Arie Janssen van Doorn, Henk Kleinrensink, Gerrit Roeterdink en Fred Ivens

DAMMER/ORGANISATOR/KUNSTENAAR HENK DE WITT 1947-2020

‘Bevlogen, beminnelijk, bourgondisch’

‘Ze zijn nog lang niet van me af’. Henk de Witt dacht eind december na afloop van het door hem geïnitieerde Toptoernooi-zonder-remise meteen alweer een zet vooruit. Zoals het een goede dammer en zeker ook Henk zelf betaamt. Het mocht echter niet zo zijn. Een ongelukkige val gevolgd door een hersenbloeding in zijn Delftse grachtenwoning werd hem uiteindelijk op Goede (wat heet) Vrijdag fataal.

De woorden die bij Henk de Witt passen zijn: gepassioneerde liefhebber van de damsport, bevlogen, beminnelijk, perfectionistisch, bourgondisch, kleurrijk, creatief, estheticus en een onvermoeibare doordouwer die van geen opgeven weet. KNDB-voorzitter Frans de Jonge: ’Groot verlies, voor de damsport! Maar ook als mens’.

Hij verenigde sinds jaar en dag de drie-eenheid dammer/organisator/kunstenaar in zich. Zijn (dam)kunst, vorig jaar nog via – uiteraard- een damevenement geëxposeerd, hangt in menig huiskamer te pronk.

Zelf kon hij meer dan verdienstelijk een partijtje spelen. In zijn geboorteplaats Groningen werd hij als lid van DGZ diverse malen provinciaal jeugdkampioen en veroverde ook een keer – vóór Douwe de Jong en Paul Germain - de titel bij de senioren. Na zijn verhuizing naar Delft liet hij in de toenmalige West-Hollandse Dambond onder andere Ron Heusdens zijn hielen zien. Zijn grootste succes boekte hij in 2017 toen hij zich met overmacht tot Nederlands veteranenkampioen mocht laten kronen. Het inspireerde de Zeeuwse veteraan Aart Walraven tot de volgende limerick:

Een dammer uit Delft, de guit,
ging steeds voor de volle buit:
een plusscore van liefst zes!
Zelfs een virus hield hem bij de les.
wel is hij koortsig onder z’n pet en erg Witt-jes!

Ook in Europees verband was de man, die jarenlang ook de grote voortrekker van de plaatselijke damclub DOS was, als 70-plusser in de voorste gelederen te vinden. Vorig jaar nog blies hij als invaller in het eerste tiental van Van Stigt Thans in de ereklasse zijn partijtje mee.

Spraakmakend

De meeste bekendheid oogstte Henk-met-de-pet echter als organisator en als kruisridder tegen de remisère. In samenwerking met studentenhuisvester DUWO werd in de kennisstad een handvol spraakmakende evenementen ten doop gehouden met wereldtoppers als Alexander Georgiev, Alexeï Tsjizjov en Harm Wiersma. De complete vaderlandse sportpers kwam erop af want ‘korfbaluitslagen’ als 12-0 en 9-3 waren toch wel héél bijzonder. Met tomeloze energie bestreed Henk het remisevirus dat in zijn ogen zeker op topniveau te welig tierde. Eind december keerden Tsjizjov en Georgiev terug naar Delft waar ze samen met Oranje-troeven Jan Groenendijk en Martijn van IJzendoorn een experimenteel toernooi zonder remises afwerkten. Henk de Witt was tevens een groot voorstander van de zogeheten Delftse telling en ontving in 2008 de promotieprijs van de KNDB.

Intussen had hij samen met drie geestverwanten de Stichting Dampromotie opgericht. ‘Het is voor ons duidelijk dat de damsport dringend toe is aan een algehele vernieuwing. De traditionele manier van dammen heeft zijn aantrekkingskracht verloren. Wij zetten een paar van onze ideeën op een rijtje. Waarbij we benadrukken dat het gaat om de samenhang. En dat het voor bestuurders de kunst is om er niet met de blik van een ‘doorgewinterde’ dammer naar te kijken, maar met de blik van de buitenwereld’, is de intro op de website (www.dampromotie.nl). Waarbij het accent niet zo zeer op de top maar vooral ook op de recreatie-dammer (buurttoernooien!), vrouwen en jeugd ligt.

Behalve de sneldamtoernooien op zijn zo geliefde Beestenmarkt zette hij In 2008 ook zijn schouders onder de organisatie van de geslaagde wereldrecordpoging blinddammen van Erno Prosman. Meteen daarna bleek hij ernstig ziek. Het ergste werd gevreesd maar het bleek ‘slechts’ om een te verwijderen milt gaan in combinatie met een stamceltransplantatie via één van zijn zussen.

Dit keer bleek er echter geen redden meer aan. Het is de bedoeling dat Henk de Witt van de zomer op een voor hem passende wijze wordt herdacht.

Henk de Witt in karakteristieke (denk)houding.

Foto: Rob van den Bos

NK dammen veteranen door ‘corona’ afgelast

Het open Nederlandse kampioenschap voor veteranen is afgelast. Het jaarlijkse evenement, georganiseerd door de Wageningse damvereniging WSDV, zou van 20 t/m 24 april worden verspeeld maar is in verband met het corona-virus vooralsnog van het programma geschrapt.

“Van de 88 deelnemers is meer dan de helft zeventig jaar of ouder. De meest kwetsbare doelgroep voor het virus dus”, legt toernooidirecteur Arie Janssen van Doorn uit. “Bovendien zitten ze in ons clubgebouw De Doorbraak ook nog eens op elkaars lip en is ons toiletblok ook niet aan de royale kant. Vandaar dat we geen enkel risico willen nemen. Het is een enorme domper maar er zijn belangrijkere zaken dan dammen. We vinden dan ook niet dat we te vroeg tot afgelasting zijn overgegaan. Mensen moeten vrije dagen opnemen, een hotel of pension boeken, die willen we zo min mogelijk met overlast en extra kosten belasten”.

Het is nog niet bekend of deze zestiende editie van het NK veteranen later dit jaar zal worden ingehaald of definitief zal worden geschrapt. Daarover zal WSDV zich in een later stadium beraden.