Het ONK DAMMEN VOOR VETERANEN “Hoe het begon”

In 2003 begint bij Henk Kleinrensink het idee post te vatten, dat een ONK dammen voor veteranen levensvatbaar kan zijn. Immers, in vele andere sporten worden al vele jarenveteranen kampioenschappen georganiseerd.
In 2004 zijn ideeën uitgekristalliseerd. De mogelijkheden zijn helder. Na succesvol overleg met de K.N.D.B. en ook met damvereniging W.S.D.V. staat het sein op groen en kan daadwerkelijk de voorbereiding in gang gezet worden om het 1e toernooi in 2005 in categorieën 50+, 60+ en 70+ succesvol te kunnen organiseren. De zoektocht naar de noodzakelijke ondersteuners en vrijwilligers werd succesvol afgerond.
Potentiële deelnemers werden d.m.v. een kort info-briefje in kennis gesteld van het voornemen om in april 2005 een ONK dammen voor veteranen te organiseren.
Kort nadat de laatste plooien waren glad gestreken konden de officiële inschrijfformulieren de deur uit.
Het toernooi bleek een schot in de roos.
Tot aan de dag van vandaag is het ONK dammen voor veteranen jaar in jaar uit in april succesvol georganiseerd.
Al jarenlang een uitverkocht W.S.V.D. clubhuis!