Voorwoord

Van maandag 20-04-2020 t/m vrijdag 24-04-2020 vindt bij WSDV Wageningen het Open NK Dammen 2020 voor Veteranen plaats. In totaal worden 8 ronden gespeeld in één groep volgens het Zwitsers systeem.

Historie WSDV

W.S.D.V. werd opgericht in 1931. Maakte lange tijd deel uit van de Wageningse Schaakvereniging, die vijf jaar eerder werd opgericht.
Nadat de verenigingen uit elkaar gingen, heet de schaakvereniging WSV, Wageningse Schaak Vereniging, en de dammers gaan nog steeds door als W.S.D.V., Wageningse Schaak en Dam Vereniging.
De dammers verhuisden in het verleden vele malen van damlocatie. Dat ging door tot het jaar 1973. In dat jaar kocht W.S.D.V. het voormalige clubhuis-kantine en kleedkamers van voetbalvereniging S.K.V..
Door de grote inzet van vooral W.S.D.V.ers lukt het nog steeds om als W.S.D.V. een gezond en florerend bestaan te kunnen leiden.

Naam Clubhuis W.S.D.V. : “De Doorbraak”
Locatie : Grintweg 324A
Telefoon : 0317 415236

Speellocatie

De speellocatie is het clubhuis van damvereniging WSDV. Dit clubhuis “De Doorbraak” treft u op de Grintweg 324-A te Wageningen. De telefoon van het clubhuis is 0317-415236 (donderdagavond clubavond).

Parkeren in de omgeving W.S.D.V. clubgebouw

Parkeren aan de Grintweg tussen de bomen is toegestaan. (pas op voor verkeer).
Parkeren voor de boerderij-woning bij de ingang naar het W.S.D.V. clubgebouw en op de parkeerplaats van Restaurant ‘t Gesprek is NIET toegestaan!

Parkeren
Parkeren is ook mogelijk langs de verkeersarme Bennekomseweg en het geasfalteerde deel van de Bosweg.

Leeftijdscategorieën

Gespeeld wordt in de categorieën 50+, 60+, 70+ en mogelijk ook 80+. De leeftijd op de openingsdag is bepalend voor de indeling in een leeftijdcategorie. Per leeftijdscategorie is een kampioenstitel te behalen. De titel in een leeftijdscategorie wordt toegekend bij een – door de KNDB vastgestelde – minimale deelname van 10 deelnemers voor de categorieën 50+, 60+ en 70+. Voor de categorie 80+ zijn 5 deelnemers voldoende.

Prijzen

De te winnen prijzen zijn voor elke categorie gelijk. Per categorie 3 ereprijzen aangevuld met een envelop met inhoud. Verder is er een extra prijs voor de mooiste (al of niet uitgevoerde) combinatie. Twee extra prijzen zijn er voor de categorie met de meeste deelnemers. Voor de op één na grootste categorie is er één extra prijs. In het overall-klassement is er een prijs voor de beste dame, de beste WSDV-er, mogelijk ook de beste 80-plusser en drie rating prijzen. De drie of vier categorie-kampioenen zijn het volgende WSDV veteranen toernooi vrij van inschrijfkosten.

Europees Veteranen Kampioenschap

De hoogst geklasseerde in het overall-klassement ontvangt de Geert van Dijk trofee. Als KNDB afgevaardigde kan worden deelgenomen aan het EK Veteranen, mits lid van de KNDB en onder de aanname dat het EK wordt georganiseerd. Het maximaal door de KNDB te vergoeden bedrag bedraagt  € 500,-

Reglement

Gespeeld wordt volgens SWR van de KNDB. Het speeltempo is 50 zetten in de eerste 2 uur, gevolgd door 30 minuten extra per speler om de partij te beëindigen.

Programma

Maandag: 20 april 2020 10.30 uur Melden, opening
12.00 uur Aanvang 1e ronde
Dinsdag: 21 april 2020 09.30 uur Aanvang 2e ronde
15.00 uur Aanvang 3e ronde
Woensdag: 22 april 2020 09.30 uur Aanvang 4e ronde
15.00 uur Aanvang 5e ronde
Donderdag: 23 april 2020 09.30 uur Aanvang 6e ronde
15.00 uur Aanvang 7e ronde
Vrijdag: 24 april 2020 10.30 uur Aanvang 8e ronde
ca. 16.00 uur Sluiting en prijsuitreiking

Inschrijving

Het maximum aantal deelnemers is 88. De inschrijving start 1 november. U wordt ingeschreven op volgorde van binnenkomst. Alleen om een leeftijdscategorie serieus te maken of te houden wordt hier eventueel van afgeweken.
De inschrijving sluit op 16 maart. Daarna ontvangt u zo spoedig mogelijk het toernooi reglement, categorie indeling en aanvullende gegevens. Bij annulering van de inschrijving voor 1 april ontvangt u 50% restitutie. Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats. Inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld van € 47,00 is overgemaakt op IBAN betaalrekening NL41SNSB0926115553 van Arie Janssen van Doorn te Wageningen onder vermelding Open NK Veteranen 2019.

Actuele ontwikkelingen

Voor alle actuele ontwikkelingen kijkt u op onkveteranen.nl of belt u:

Arie Janssen van Doorn 0317-421844 (ook vanuit buitenland)

Overnachting

Voor overnachtingen dient u zelf te zorgen.

VVV informatie voor overnachtingsmogelijkheden:
Molenstraat 80-b, 6711 AW Ede. Telefoon: 0900:835893 of 0318-650335
Internet: www.vvvede.nl en/of www.develuwe.nl